Vol 3, No 3 (2016)

June

Table of Contents

Articles

J. Jacinth Jennifer
PDF
K. N. Manonmani, P. Manjula, T. Vennila
PDF
Aravinda C.V, Prakash H. N
PDF
Mangesh D. Teli, Sanket P. Valia
PDF
Immidi Kali Pradeep, Dr. M Jaya Bhaskar, Dr. K Hima Bindu
PDF
Md. Aleem Pasha, Dr. P. Ravinder Reddy, Dr. P. Laxminarayana, Dr. Ishtiaq Ahmad Khan
PDF
Vinay Kumar, Arpana Chaturvedi, Poonam Verma
PDF
S. V. J. S. S. Rajesh, B. S. Prakasa Rao, K. Niranjan
PDF
Ajithra A K, Shanthi G.
PDF
B. Pavithra, M. Renganathan
PDF
V. Kavinkumar, R. Elangovan
PDF
Arijit Mukherjee, Abhijit Chakraborty, Sujit Kumar Garai
PDF
Parag Dalal
PDF