Vol 4, No 1 (2016)

July

Table of Contents

Articles

Mrinali Tikare
PDF
Bijaya Kumar Sethi, Amarjeet Nayak
PDF
Vaddula V. Krishna Reddy
PDF
P B Suryawanshi, A G Jumle
PDF
Lopamudra Paul, Subrato K Mondal, Geeta Nanda, Kara E. Tureski, Ajay K Singh, Tara Sharma
PDF
Sitaram Pandey, Amitava Samanta
PDF
Shankar Chatterjee
PDF
Gurpreet Kaur, Deepali Saluja
PDF
Rajesh Kumar Agrawal
PDF
Sagar Simlandy
PDF
Rugare Mareva
PDF
- -
Shilpa S. Motwani, Hemal B. Pandya
PDF
Ranjith P V
PDF
Alka Kumar
PDF
Karanbir Singh
PDF
Saman Abdulqadir Hussein Dizayi
PDF
Pramod Kumar Patjoshi
PDF
Chandrakanta Sahoo
PDF
Chibueze, E. Nnaji, Nnaji Moses, Jonathan N. Chimah, Monica C. Maduekwe
PDF
Surya Bahadur G. C., Ranjana Kothari
PDF
Jan-Erik Lane
PDF
Tina Fernandes, Nandini Sanyal, Shubhada Ramanathan
PDF
C. Shanmuga Priya
PDF
Manju Dahiya, Poonam Kundu, Beena Yadav
PDF