Vol 3, No 1 (2016)

April

Table of Contents

Articles

R. Subhashini, N. Santhosh Kumar
PDF
Divya U, Sunil M Rashinkar, Dr. Shiva Shankar K C, Veena Shenoy
PDF
Bhavin Pandya
PDF
Priyanka Jain
PDF
Ravisha Chutani, Harsh Purohit
PDF
Sachin S. Vernekar, Shirin Sheykholeslam
PDF
Minu John
PDF
D.S. Makkalanban
PDF
Agamani Saha
PDF
Dr. RADHA TIWARI, JINALI PATEL
PDF
Harendra Singh
PDF
Prasanth Kumar Munnangi
PDF
Shalini Singh, Anindita Chakraborty
Rekha Mishra